Doraemon

Product Image Product Name FABCode Manufacturer Code
Doraemon magic wand Doraemon magic wand COM97019 97019
Doraemon hearts Doraemon hearts COM97020 97020
Doraemon flying helmet Doraemon flying helmet COM97021 97021
Doraemon tongue Doraemon tongue COM97022 97022
Doraemon flower Doraemon flower COM97023 97023
Dorami Dorami COM97065 97065
Dorami Dorami COM97066 97066
Nobita Nobita COM97067 97067
Shizuka Shizuka COM97068 97068
Doraemon Music                             **NEW** Doraemon Music **NEW** COM97111 97111
Doraemon Chef                              **NEW** Doraemon Chef **NEW** COM97112 97112
Gegant                                      **NEW** Gegant **NEW** COM97113 97113
Suneo                                       **NEW** Suneo **NEW** COM97114 97114
Doraemon assortment 24 units Doraemon assortment 24 units COM97024 97024